dudek group

polityka prywatności​

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j.

Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.dudek-group.pl, użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu www.dudek-group.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stolarstwo Import- Export Dudek H&H Sp. j. z siedzibą w Kotórz Mały, 46-045 Kotórz Mały, ul. Opolska 48, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000087523, NIP: 9910059377.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: ado@dudek-hh.pl

Gromadzone dane

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych – prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. ciążącego na Stolarstwo Import – Export Dudek H&H Sp. j. obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.